Werkbezoek koningin Maxima en staatssecretaris Blokhuis

De belangrijke rol die ervaringsdeskundigen – waaronder ook familie-ervaringsdeskundigen worden verstaan - in de psychische gezondheidszorg kunnen spelen wordt gelukkig steeds meer onderkend. Want juist ervaringskennis biedt inzichten in de beleving van de cliënt, in de nodige ontwikkeling en vernieuwing. De praktijk is echter nog weerbarstig. Dit vraagt om een actieve rol van MIND om de positie en rol van ervaringsdeskundigheid en daarmee de invloed van de patiënten en naasten in de zorg, het sociale domein, de opleidingen en de belangenbehartiging te bevorderen.

MIND heeft ook in 2021 weer een aantal activiteiten georganiseerd voor haar achterban om de inzet van hun (ervarings)deskundigheid te vergroten. Zo is de deskundigheid en kennis van cliënten- en naastenorganisaties op het gebied van wet- en regelgeving in de ggz vergroot door de trainingen die MIND hierover heeft gegeven: hierdoor kunnen op lokaal niveau de collectieve belangen van mensen met psychische aandoeningen beter behartigd worden, bijvoorbeeld in de gesprekken met gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders bij de zorginkoop.

MIND in beweging

MIND wil organisaties verbinden en kennis (laten) uitwisselen, zodat we de preventie van psychische klachten en terugval zo breed mogelijk kunnen activeren. Hiertoe zijn in 2021 veertien digitale 'Perspectiefsessies' georganiseerd, diverse MIND Cafés en er is een registratiesysteem opgezet voor het verenigen van MIND-supporters. Er zijn 40 ambassadeurs van het (in 2021 opgeheven) Samen Sterk zonder Stigma overgekomen naar het MIND Expert Center.

MIND Expert Center

Het is belangrijk dat elke professional in de ggz en het sociaal domein zich realiseert hoe belangrijk de inspraak van cliënten en naasten is in een behandeling. Dat geldt voor professionals (al dan niet in opleiding) die direct contact hebben met cliënten en naasten, maar ook voor staf- en beleidsfuncties. Het MIND Expert Center wil de inbedding van ervaringskennis aanjagen en borgen in alle relevante scholing en opleiding van professionals die te maken hebben met mensen met psychische kwetsbaarheiden/of verslavingsproblematiek. Er zijn inmiddels meerdere pilots uitgevoerd in opleidingsprogramma's met o.a. RINO Amsterdam, RINO Zuid en RINO Groep Utrecht (verscheidene nascholingsprogramma's). En er zijn verkennende gesprekken met de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie gevoerd over het nieuwe landelijke opleidingsplan psychiatrie. De unieke kennis en ervaringen van cliënten en naasten kunnen bijdragen aan de verbetering van zorg en herstel in alle levensgebieden. Vanuit het motto 'nothing about us without us' is het logisch dat de achterban van MIND meedoet en zeggenschap en invloed heeft over welke onderwerpen worden onderzocht en hoe. De verwachting is dat de samenwerking met cliënten en naasten ook gaat leiden tot beter onderzoek: zij kunnen vanuit hun eigen gezichtspunt en ervaringen aangeven wat belangrijk, uitvoerbaar en effectief is – kortom wat echt iets voor hen betekend heeft.