Jongeren en Koningin Maxima

Zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met psychische problemen moeten volgens MIND dichtbij, tijdig, goed en passend zijn. Het is belangrijk dat hierbij de zorgvraag en wensen van kinderen en jongeren (en hun ouders) centraal staan en dat zij ondanks hun problemen zoveel mogelijk hun leven kunnen blijven leiden zoals ze dat deden (denk aan opleiding, vrienden en werk). Om dit te realiseren moet er niet in hokjes worden gedacht, maar moeten professionals uit de jeugd-ggz, het onderwijs en andere domeinen goed samenwerken. Daarbij moet steeds leefwereld van kinderen, jongeren en de ouders het vertrekpunt vormen. Dit kan echter alleen als jongeren zelf en hun ouders direct worden betrokken bij alle facetten en beslismomenten van het zorgproces.

Voor jongeren is deze tijd behoorlijk complex. Psychische problemen worden vaak niet (h)erkend door de jongeren zelf. We werken er bij MIND hard aan om op verschillende manieren jongeren te stimuleren om te praten over hun psychische klachten. Dit doen we via evenementen zoals Last Man Standing, de Openup-Week met 3FM, de samenwerking met Time Out en de activiteiten van MIND Young Studio en de MIND Young Academy. Daarnaast stellen we een zo compleet mogelijk aanbod van informatie en ervaringsverhalen via onze websites beschikbaar en willen we jongeren met psychische klachten een platform geven waar zij zich erkend, gesteund en goed geïnformeerd voelen.

De Gezonde Generatie

De Gezonde Generatie is een initiatief van twintig gezondheidsfondsen die samen investeren in de gezondheid van toekomstige generaties. Het doel: de Nederlandse jeugd is in 2040 de gezondste van de wereld, fysiek, sociaal en mentaal. Eén van de inzetbare middelen is het opzetten en benutten van nieuwe samenwerkingsverbanden of allianties op de thema’s binnen het programma. Op het thema Mentale Gezondheid trekken de Hersenstichting en MIND samen op. Op deze manier proberen we samen aan een weerbare generatie te werken die onderwijs geniet in een mentaal gezonde leeromgeving.

Zorg voor de jeugd

MIND is partner in het landelijke programma Zorg voor de Jeugd en vertegenwoordigt daar, samen met organisaties als Iederin en Per Saldo, de kinderen, jongeren en hun ouders. We hebben in het programma een actieve en kritische rol, waarbij we erop letten dat de focus op het kind blijft en op het gezin of de naasten daaromheen. De problematiek van kinderen van ouders met psychische problematiek (KOPP) en van verslaafde ouders (KOV), zowel tijdens de jeugd als op latere leeftijd, wordt vaak onderschat of blijft onderbelicht. Deze problemen hebben grote impact op het leven en de gezondheid van de betrokken kinderen en daarmee op de maatschappij als geheel. MIND wil deze groep en deze problematiek daarom prominenter op de agenda plaatsen en samen met andere partijen concrete activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan preventie, vroegsignalering van problemen en passende ondersteuning.

MIND Young Studio

De MIND Young Studio biedt al enkele jaren succesvol voorlichting en informatie over psychische klachten via social media. Dit gebeurt voor en door jongeren. Het platform heeft tot doel om andere jongeren te helpen om te gaan met hun psychische problemen en het taboe hierop te doorbreken. De jonge redactieleden, die zelf ervaring hebben met onder meer depressie, angst en burn-out, publiceren series op Youtube, Instagram, TikTok (sinds 2021) en Snapchat om jongeren te vertellen wat er nu écht waar is over psychische klachten. Ook duiken ze in hun eigen verleden en praten over hun ervaringen met psychische klachten. Met behulp van andere jongeren, psychologen, psychiaters en BN-ers doorbreken ze het taboe op het praten over psychische problemen, leggen uit wat wel en niet waar is over psychische problemen.

Sinds 2021 is de MIND Young Studio ook op Snapchat en Spotify te vinden. Samen met Snapchat heeft MIND Young de Here For You-campagne gevoerd. Here For You is een functionaliteit van Snapchat beschikbaar in Nederland. Door in de Snapchat-app te zoeken naar onderwerpen als ‘piekeren’, ‘stress’, ‘anorexia’ of ‘depri’, komen Snapchatters uit bij verschillende video’s van de MIND Young Studio. Iedere video begint met een jongere die psychische problemen beschrijft, gevolgd door tips om deze signalen bij jezelf of dierbaren te herkennen. De video’s verwijzen kijkers door naar de website van MIND, waar Snapchatters terecht kunnen voor hulp en meer informatie als zij psychische problemen ervaren. De campagne kreeg veel media aandacht.

Op YouTube passeerden de video's van de MIND Young Studio de 80.000 views. En op Instagram verwelkomde de Studio de 3300e volger.

Zes jaar MIND Young Academy

MIND werkt al zes jaar samen met de organisatie Diversion aan de MIND Young Academy. Via de MIND Young Academy worden jonge ervaringsdeskundigen op het gebied van psychische gezondheid opgeleid tot maatschappelijk leiders. Ze geven lessen op middelbare scholen en mbo’s, breken via hun eigen persoonlijke verhalen het gesprek open over psychische gezondheid en wijzen de weg naar (anonieme) hulp. Inmiddels hebben we met de MIND Young Academy al 10.000 jongeren op mbo’s en middelbare scholen bereikt. Door de coronamaatregelen op de scholen was het regelmatig niet mogelijk om fysiek op scholen aanwezig te zijn, daarom hebben we in 2021 de MIND Young Academy zowel fysiek als digitaal gegeven op scholen.

Woensdag 29 september brachten Koningin Máxima en (toenmalig) staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bezoek aan MIND. Het bezoek stond in het teken van de psychische gezondheid van jongeren en de rol van ervaringsdeskundigen in en rond het onderwijs. Koningin Máxima en staatssecretaris Blokhuis bezochten tijdens het werkbezoek een les van de MIND Young Academy en gingen in gesprek met de leerlingen en de peer educator (ervaringsdeskundige) over de negatieve invloed die stress, prestatiedruk, sociale media en pesten op jongeren kunnen hebben.

Nog meer koninklijk bezoek

Op 14 oktober heeft Koningin Máxima een theatervoorstelling van Time Out in Delft bezocht en aansluitend gesproken met jongeren, aanwezige leden van het Outbreak Management Team en beleidsmakers over de impact van het coronavirus en de maatregelen. MIND werkt sinds enkele jaren samen met Time Out om aandacht te vragen voor de problemen die jongeren ervaren en om online en offline podia te creëren waar jongeren open over prestatiedruk en stress kunnen spreken. De reizende theatervoorstelling Time Out wil stress, burn-out en prestatiedrang bespreekbaar maken en was in coronatijd online via livestreams te volgen.

Woensdagmiddag 24 november kwam Koningin Máxima ook op werkbezoek in het kader van de mentale gezondheid van jongeren. Het werkbezoek vond plaats in Lab6 in Amsterdam. Centraal stonden diverse laagdrempelige initiatieven voor en door jongeren om hen meer te laten praten over en te werken aan hun mentale gezondheid. Deze initiatieven zijn door MIND aangemerkt als goede voorbeelden. De gemeente Amsterdam en de gemeente Someren en Peel & Maas lichtten toe hoe zij ruimte bieden aan deze initiatieven.