stichting MIND

Stichting MIND is een fondsenwervende organisatie die publieksvoorlichting geeft en met onderzoek en innovatie bijdraagt aan een betere geestelijke gezondheid op lange termijn. MIND Korrelatie maakt onderdeel uit van MIND en geeft anonieme hulp bij jaarlijks ca. 18.000 vragen over psychische en psychosociale problemen.

Stichting MIND werkt nauw samen met de vereniging MIND Platform. Daarnaast zijn er nog vele formele en informele contacten. Binnen dit netwerk komt de beweging MIND tot stand. MIND als beweging wil zeggen dat anderen uitgenodigd zijn om (ook) actief mee te doen. Dat kunnen individuen zijn of organisaties. MIND werkt graag samen met iedereen die zich voor een psychisch gezonde samenleving wil inzetten.

Donaties en giften

Om haar taken uit te kunnen voeren is MIND afhankelijk van steun uit de samenleving. Daarom zijn we zeer dankbaar voor de bijdragen en steun die wij ontvangen van onze trouwe donateurs uit bijvoorbeeld eenmalige giften, structurele donaties, periodieke schenkingen, nalatenschappen en donaties uit evenementen. Daarnaast hebben wij inkomsten uit loterijen en uit beleggingen. In het uitgebreide verslag staan alle bedragen vermeld.

Particuliere Fondsenwerving

MIND richt zich op een verantwoorde, effectieve en efficiënte manieren van fondsenwerving. Integriteit, verantwoording en transparantie zijn hierbij kernbegrippen voor onze organisatie. Om onze doelstelling te kunnen realiseren zijn fondsen nodig. Een van de wijze waarop wij fondsen werven is via particuliere fondsenwerving gericht op het Nederlandse publiek. Dit doen we via verschillende communicatiekanalen zoals online, e-mail, sociale media, telefoon en per post. In 2021 hadden we 12.315 actieve donateurs. Daarnaast ontvangen wij giften uit nalatenschappen en via onze acties en evenementen.

Partners VriendenLoterij en Nederlandse Loterij

MIND is beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij. Bij de VriendenLoterij hebben wij de mogelijkheid donateurs mee te laten spelen voor MIND met zogenoemde ‘geoormerkte loten’. Van iedere speler die MIND opgeeft als goed doel, ontvangen wij 50% van de opbrengst van een lot. Als begunstigde partij brengen wij de loterijen in onze communicatie-uitingen onder de aandacht. Wij zijn deze organisaties zeer dankbaar voor de inkomsten die wij via hen ontvangen en waarmee we in 2021 zoveel activiteiten hebben kunnen financieren.

Lees hier het volledige verslag (pdf) van Stichting MIND