MIND Korrelatie

Mentale problemen, relatie- of opvoedvragen, stress en seksueel misbruik: met al deze vragen kun je bij MIND Korrelatie terecht. De problemen waarmee mensen bij MIND Korrelatie aankloppen lopen enorm uiteen. Hetzelfde geldt voor de ernst van de problematiek: die varieert van onzekerheid tot suïcidaliteit. Onze hulpverleners zijn gewend hier snel op in te springen om vervolgens samen op zoek te gaan naar een passende oplossing zodat de hulpvrager weer verder kan. De hulp heeft een sterk preventief karakter en voorkomt verergering van problemen – en dat vaak in een relatief vroeg stadium. We zetten ons ervoor in om alle hulpvragers binnen een half uur weer handelingsperspectief te bieden. Zo heeft het werk van MIND Korrelatie een enorme persoonlijke én maatschappelijke impact. Uiteindelijk is ons doel dat de persoonlijke adviezen en de gerichte verwijzingen leiden tot minder machteloosheid en handelingsverlegenheid bij de hulpvrager. En tot minder beroep op hulpverlenende instanties.

In 2021 vonden circa 18.000 mensen hun weg naar MIND Korrelatie via de telefoon, chat, WhatsApp, mail en brief. Daarbij kende de website, met veel informatie over psychische en psychosociale problematiek, in 2021 maar liefst 276.000 unieke bezoekers. Al meer dan 2 miljoen mensen hebben inmiddels gebruik gemaakt van onze hulpverlening.

Overbruggingshulp voor mensen op de wachtlijst

Speciaal voor mensen die op een wachtlijst staan of om een andere reden langere tijd niet terecht kunnen bij hun hulpverlener, biedt MIND Korrelatie één of meerdere overbruggingsgesprekken aan. De hulpvrager wordt door een psycholoog of maatschappelijk werker van MIND Korrelatie geholpen om het wachten op reguliere hulpverlening te vergemakkelijken. Onderwerp van het contact is bijvoorbeeld ‘Hoe kom je de dag door?’ en ‘Hoe maak je optimaal gebruik van de adviezen die eerder door je eigen behandelaar zijn gegeven?’ Daarnaast bieden we psycho-educatie en kunnen we adviseren over andere overbruggingsmogelijkheden.

Vanwege de coronacrisis was 2021 ook voor onze hulplijn een uniek jaar. De noodzakelijke overheidsmaatregelen om het virus te bestrijden hadden een grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Dat was goed te merken aan de lijnen in de gesprekken die zijn gevoerd: corona kwam daar vaak in terug.

Lees hier het volledige verslag (pdf) van MIND Korrelatie