Marjan ter Avest

Voor het tweede jaar op rij stond in 2021 het leven en werken in Nederland vooral in het teken van de wereldwijde coronapandemie. Waar eind 2020 nog de hoop bestond dat het virus na alle maatregelen op z'n retour zou zijn, werden we in de loop van 2021 onaangenaam verrast met nieuwe coronavarianten. Dit betekende wederom veel druk op de zorg. De aanhoudende maatregelen hadden ook hun impact op de economie, de maatschappij en ons dagelijks leven. Thuiswerken, minder onderling contact en informele ontmoetingen, beperkingen bij sporten en vrijetijdsbesteding: hierdoor zagen we meer isolement en beperkingen in het sociale leven en namen de psychische problemen toe.

MIND heeft zich het afgelopen jaar weer maximaal ingezet om mensen tot steun te zijn die het mentaal zwaar hebben. We hebben vanwege de extra hulpvraag de capaciteit van onze anonieme hulplijn MIND Korrelatie uitgebreid en de tijden verruimd naar weekenden en avonduren. Hierdoor konden we meer mensen door deze lastige tijd heen helpen. Via digitale raadplegingen, ontmoetingen en bijeenkomsten zijn we met veel mensen in contact getreden. Zo hielden we goed zicht op de problemen die er in de samenleving speelden.

We waren heel verheugd dat koningin Máxima zich ook zeer betrokken toonde bij de mentale gezondheid van Nederland. Diverse keren ging zij het gesprek aan met mensen die het mentaal zwaar hadden door de coronacrisis. Zo hebben we samen met de koningin gesproken met studenten en jongeren over de gevolgen van de coronacrisis op hun leven. Dit waren boeiende, openhartige en informatieve gesprekken die tot veel inzichten hebben geleid. Inzichten die hebben bijgedragen aan een aanpak om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen en psychisch leed bij deze generatie te voorkomen. Deze inzichten worden tevens onderdeel van het innovatieve programma van de nieuwe Stichting MIND Us, onder erevoorzitterschap van Koningin Máxima.

De coronacrisis had ook gevolgen voor de uitvoering van het werk van MIND. Ondanks de beperkende maatregelen konden we gelukkig ons werk in de volle breedte doen, van voorlichting tot onderzoek en van fondsenwerving tot belangenbehartiging, zij het hier en daar met wat aanpassingen. Vergaderingen met onze teams en samenwerkingspartners werden via beeldbellen voortgezet. Geplande evenementen hebben we vaak digitaal georganiseerd of uitgesteld. Gelukkig hebben we tussen de lockdowns door wel in oktober wel ons evenement Last Man Standing succesvol (en op locatie) kunnen organiseren. Wat was het fijn om met zoveel mensen, artiesten, donateurs en vrijwilligers samen op te staan voor het belang van mentale gezondheid! We hebben wind en regen getrotseerd en met elkaar meer dan €105.000 opgehaald voor de missie van MIND!

In dit jaarverslag nemen we u mee langs tal van activiteiten in 2021. Dankzij onze donateurs, de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij, stichting Loterijacties Volksgezondheid, het Innovatiefonds, het Ministerie van VWS en onze andere samenwerkingspartners kunnen we ons maatschappelijk relevante werk blijven doen. Ik wil bij dezen iedereen die bij MIND betrokken is, op welke manier dan ook, heel erg bedanken hiervoor.

Marjan ter Avest
directeur-bestuurder MIND